Fito Pikë

Ju mund të fitoni pikë pas çdo blerje që bëni tek pinoku.al, te cilat mund ti grumbulloni ose mund ti përdorni direkt në blerjen e radhës për të ulur çmimin e produkteve ne shportën tuaj. Kjo behet e mundur sepse ne duam te kujdesemi për klientët tanë besnik dhe gjithmonë ti shpërblejmë me se miri ata.

  • Për çdo 10 lekë të shpenzuara tek pinoku.al ju do të fitoni 1 pikë
  • Për çdo 100 pikë që ju grumbulloni ju do te fitoni një zbritje prej 10 lekësh

Piket do ju shtohen automatikisht në llogarinë tuaj pas çdo blerje (p.sh. nëse ju do te blini një produkt i cili kushton 5,500 lekë, atehëre ju menjëherë do t’ju shtohen 550 pikë në llogarinë tuaj dhe më pas ju mund ti përdorni menjëherë këto pikë të përkthyera në lekë të cilat pinoku.al jua dhuron juve.

Këtu do te gjeni një pasqyrë për t’ju shpjeguar më qarte mënyrën se si funksionojnë pikët tek pinoku.al:

Pikët që ju grumbulloni kanë një afat vlefshmërie prej 1 viti ne rast se ju nuk i përdorni ato. Pas kësaj periudhe do të skadojnë vetëm pikët të cilat kanë kaluar këtë periudhë nga koha e blerjes.

SHOPPING CART

close